ŞCOALA CU CLASELE I-VIII “SPIRU HARET” BACĂU

“EXIGENŢĂ + CREATIVITATE= PERFORMANŢĂ”

Prima Pagină
Organigramă
Plan Dezvoltare
Oferta Şcolii
Proiecte
Rapoarte
Rezultate
Poze
Comunitate
Legislaţie
Contacte

                                                               

SCOALA CU CLASELE I-VIII

„SPIRU HARET”  BACĂU

 

 

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
SEMESTRUL  I AN ŞCOLAR 2006-2007

         Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din şcoala „Spiru Haret” pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2006-2007,s-a bazat pe dezvoltarea personalităţii elevilor în vederea dobândirii de abilităţi şi competenţe care să le sigure o integrare eficientă  în grup şi în viaţa comunităţii.Această activitate a avut un pronunţat caracter eduvativ,a contribuit la organizarea raţională a timpului liber al elevilor,la menţinerea capacităţii de muncă a acestora.
         Educaţia permanentă are o componentă specială realizată de psihologul şcolii,Ramona Cioarec,care a consiliat o parte dintre elevi în vederea îmbunătăţirii comunicării,implicării lor în acţiuni sociale şi integrării optime în viaţa şcolii şi în viaţa socială.
         Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al consilierii şcolare.Astfel,derularea şedinţelor cu părinţii conform graficelor,familiarizarea acestora cu R.O.I.al şcolii noastre,încheierea Acordului de Parteneriat cu şcoala,cât şi colaborarea continuă,pe tot parcursul semestrului,au asigurat realizarea educaţiei permanente.
         Din activitatea de instruire şi perfecţionare a profesorilor diriginţi putem menţiona:

Alte activităţi educative s-au bucurat de participarea entuziastă a elevilor din şcoala noastră conduşi de învăţători şi diriginţi.Dintre acestea voi enumera:

Manifestări deosebite au avut loc cu ocazia sărbătorilor de iarnă prin implicarea tuturor învăţătorilor ,care au organizat serbări la nivelul fiecărei clase,în colaborare cu profesorii de limbi străine,Ilie V. Ion Oltea,Rotaru  Mariana,Dimitriu Gabriela,de asemenea diriginţii claselor gimnaziale în colaborare cu profesorii de limbi străine şi cu prof. Sârbu Carmen au organizat astfel de manifestări.
         Demn de menţionat este şi implicarea şi responsabilizarea  prin activităţi caritabile,de voluntariat a elevilor din clasele I A,II B,IV B,cu învăţătorii lor şi prof.Plăeşu Teodora împreună cu Asociaţia OvidiuRom,acţiune caritabilă cu ONG-ul „Mie-mi pasă!”-clasa a IV a E,inst.Veliche Gabriela,vizita la Azilul de bătrâni din Bacău,clasa a VII a B,prof.Plăeşu T.
         De Ziua Naţională a României,1 Decembrie,au avut loc activităţi de evocare a momentului istoric cu scopul stimulării spiritului patriotic al elevilor,prezentarea unor opere literare cu conţinut patriotic,interpretarea unor cântece patriotice-prof.brătuleanu Natalia,bibliotecar Popa Săftica,prof.Sârbu Carmen.
         Cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere a marelui poet român Mihai Eminescu,cadrele didactice din şcoala noastră au susţinut diverse activităţi:montaj literar artistic-IV E,inst.Veliche G.,clasa a VI a C-prof. Postelnicu Pompilia,concurs de recitări-clasa III C,inv. Postelnicu Maria,IV A ,inv.Dumitraşcu Mia,IV D,inv.Anton M.,activităţi desfăşurate la statuia poetului din parcul Cancicov,cls.II A,inv.Cojocaru Maria,I B,inv. Ciochină Aurora,vizită la Biblioteca Judeţeană pentru copii,cls.II c,inv.Stan Valeria,simpozion,cls.IV B,inv.Şova Aristiţa,activitate de evocare a marelui poet organizată de prof.Sachelaru Simona,Gându Maria.
         De ziua Unirii,24 Ianuarie,au avut loc activităţi in care s-au implicat toţi învăţătorii,bibliotecarul şcolii precum şi profesorii de istorie şi limba română din şcoală prin activităţi de evocare a evenimentului,simpozioane sau sesiuni de comunicări.
         În final menţinez participarea elevilor şcolii noastre,în luna ianuarie,2007,la acţiunea „Apa,sursă de viaţă”,organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede la şcoala „M.Sadoveanu”,Bacău cu lucrări pentru secţiunea desen şi literatură,la care s-au implicat direct domnele învăţătoare şi profesorul de educaţie plastică,Pascu Dragoş,precum şi participarea la concursul „Delta Dunării-Zonă umedă de importanţă internaţională”unde elevii şcolii noastre au obţinut locul II,fiind coordonaţi de prof. Ambrosie Florentina.

 

 

 

Intocmit,

Consilier educativ   Puiu Liliana

21 februarie,2007