ŞCOALA CU CLASELE I-VIII “SPIRU HARET” BACĂU

“EXIGENŢĂ + CREATIVITATE= PERFORMANŢĂ”

Istoricul Şcolii
Organigramă
Plan Dezvoltare
Oferta Şcolii
Proiecte
Rapoarte
Rezultate
Poze
Comunitate
Legislaţie
Contacte
VIZIUNEA ŞCOLII “SPIRU HARET” BACĂU
În viziunea şcolii noastre, procesul instructiv-educativ trebuie să satisfacă cerinţele învăţământului modern european, să ofere clienţilor noştri servicii educaţionale de calitate, care să atingă indicatorii şi standardele de referinţă impuse de normele calităţii. Ne propunem ca prin calitatea serviciilor, să satisfacem încrederea publică şi să ne afirmăm ca un public, să contribuim la dezvoltarea personală a clienţilor noştri prin formarea capacităţilor cognitive şi prin însuşirea de către aceştia a valorilor civice, morale şi estetice. Concepem şcoala ca pe o instituţie capabilă să aplice principiile şi direcţiile reformei, să se integreze în normele europene şi naţionale, deschisă către comunitate care susţine dezvoltarea li ca o instituţie care valorizează diversitatea şi diferenţele clienţilor noştri, ca o şcoală incluzivă, facilitând accesul şi participarea la procesul, atât de complex, instructiv- educativ în care sunt cuprinşi toţi actorii educaţionali şi factorii interesaţi.